AE – Atelye Etnografik

Atelye etnografik yo gen entansyon diskite sou opsyon ak fòma travay tèren; dimansyon ak limit obsèvasyon patisipatif; Opsyon ak fòma ekri etnografik: tout nan premye pèsòn. Atelye yo te kòmanse nan lane 2016 e yo te fèt chak de mwa.