Sminè

Pou seminè chèchè SEMI yo, nou envite tout kominote inivèsite a. Pandan semès la yo te òganize 2 seminè saa yo: Etnografi nan Angola kontanporen, ak Jaqueline Santos Silva ak Santa Júlia da Silva, yo se etidyan nan Pwogram Pòs-gradyasyon nan Antwopoloji Sosyal; Antwopològ epi patisipasyon nan òganizasyon entènasyonal, ak Ana Elisa Bersani, etidyan nan PPGAS, ak Gábor Basch, PhD nan Antwopoloji nan PPGAS epi chèchè nan CEMI.